Her sene dijital olarak üretilen veri ikiye katlanıyor. İşletmelerin ürettikleri veriler de benzer hızla artarken, yasal olarak saklanması zorunlu olan verilerin boyutunda da artış görülüyor. İş uygulamalarının ürettikleri işlem kayıtları, dokümanlar, ses ve video kayıtları, XML verileri ve müşteri bilgileri gibi verilerin saklanması gerekiyor.

Bunun için gerekli veri depolama altyapı ihtiyacı da IT yöneticileri üzerinde maliyet baskısı oluşturuyor. Bulutbroker olarak biz bulut arşiv çözümü ile verilerin şifreli olarak herhangi bir sistemden veya depolama altyapısından alınmasını ve arşivlenmesini sağlıyoruz. Bunu yaparken de işletmelerin maliyetlerini düşürüyor, Yatırım maliyetlerini de aylık ödenen işletme maliyetine çeviriyoruz. Arşivlenmek istenen veri işinizde anlık olarak ihtiyaç duyabileceğiniz verilerden oluşabileceği gibi genellikle kritik bir öneme sahip olmayan ancak saklamak zorunda olduğunuz verilerden de oluşabiliyor.

BulutBroker arşivleme çözümleri Sıcak Arşiv - Standart Arşiv ve Soğuk Arşiv olarak üç farklı yöntemle sağlanabileceği gibi bu üç yöntem entegre bir şekilde de sunulabiliyor.

İlk olarak Sıcak Arşiv ile günlük iş hayatında anlık olarak ihtiyacınız olabilecek verilerin arşivlenmesini sağlıyor, müşterilerimizin saniyeler içerisinde bu verilerine erişip, kullanma olanağı sunabiliyoruz. Bu şekilde en hızlı erişilmek istenen verinin büyüklüğüne göre, işletmenin lokasyonuna fiziksel bir donanım veya yazılım da konumlandırabiliyoruz

İkinci olarak Standart Arşiv’de sürekli erişim ihtiyacı olmayan ve klasik yöntemlerle saklanma maliyeti yüksek olan verilerin arşivlenmesini sağlayabiliyoruz. Müşterilerimiz ise dakikalar içerisinde bu verilerine erişip, kullanabiliyorlar.

Son olarak Soğuk Arşiv’de ise işletmelerin genellikle kamu ve regülasyon kurumlarının yasal zorunlulukları sebebiyle saklaması zorunlu olan verilerin arşivlenmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte yüksek boyutlu video veya ses kayıdı gibi saklanma maliyeti yüksek olan verilerin daha düşük maliyetli global veri merkezlerinde arşivlenmesini de sağlayabiliyoruz. Bu verilere erişilmesi ise saatler içerisinde mümkün olabiliyor.

Bulut arşivleme hizmetimize daha hızlı erişebilmesi için İstanbul ili içerisinde hizmete özel RadioLink bağlantısı kurarak daha güvenli ve daha hızlı erişim sağlayabiliyoruz.